Kan jeg få thelifebook for å bruke i min tverrkirkelige tjeneste?

Vi selger ikke thelifebook eller gir dem i mengder utenom aksjoner som gjøres gjennom lokale kirker. Vår visjon er å arbeide med ungdomspastorer / ungdomsledere og å utstyre så mange lokale kirker som mulig med thelifebook som et redskap for de unge til å nå sine jevnaldrende i aldersgruppen ungdomsskole/videregående. Vi gir thelifebook til kirker gratis.

Vi gir ikke thelifebooks direkte til tverrkirkelige organisasjoner i utgangspunktet. Men dersom tverrkirkelige orgasnisasjoner ønsker å involvere seg i thelifebook på lokalplanet, hjelper vi gjerne til for å få et samarbeid mellom dem og aktuelle menigheter.Vi må stå sammen for å nå de unge med evangeliet.