Er det noen skjulte kostnader med opplegget?

Det er ingen skjulte kostnader med thelifebook

Lifebook er levert av Norsk Gideon, og er i sin helhet finansiert av Norsk Gideon. Vår misjon er å hjelpe lokale menigheter med å utruste og mobilisere de unge i deres ungdomsgrupper til å bli misjonærer blant sine medelever og venner ved å gi evangeliet som en gave i form av en bok, Lifebook.

Du vil ikke bli belastet for noe. Vi gir Lifebooks uten kostnad til lokale menigheter for at elevene skal gi de til sine klassekamerater og venner. Vi aksepterer forespørsler om Lifebooks kun fra pastorer, ungdomspastorer eller ungdomsledere i menigheter/forsamlinger som har tenkt å bruke Lifebooks blant sine ungdommer.

Det er absolutt ingen kostnader eller finansiell forpliktelse til deg eller din menighet/forsamling.

Vi ber om at du skal gjøre disse to tingene:

1. forplikte deg til å sørge for at alle eksemplarer av thelifebook du mottar blir gitt ut.

Thelifebook blir gitt til deg for at tenåringer kan gi evangeliet til dem som ennå ikke kjenner Kristus. Ditt oppdrag er å se til at alle thelifebooks brukes til å bringe evangeliet til de fortapte.

2. Del med oss, og oppfordre tenåringer til å dele med oss, om hvordan Gud har brukt thelifebook i din sammenheng for å nå andre med evangeliet.

Historier fra tenåringer og ungdomspastorer er viktig, ikke bare for å øke bevisstheten om og dele visjonen om thelifebook, men også for å oppmuntre andre tenåringer som forbereder seg på å dele thelifebook med sine venner.